Stamreeks Klein Brabant

Deze stamreeks omvat heel wat takken die zich vestigden in het land van Grimbergen en in de streek van Klein-Brabant dat met het Land van Mechelen eens toebehoorde aan de machtige heren der Berthouts.

Al hebben de archieven nog geen precieze gegevens over de herkomst van de stamvader uit deze streek prijsgegeven, toch staven vele aanduidingen onze overtuiging dat de oudst vermelde naamgenoten tussen Dijle, Zenne en Schelde nauw verwant zijn met de Mechelse stamreeksen.

In het Land van Grimbergen hielden zij immers leen– en pachtgoederen van de heren van Mechelen, het Kapittel van Sint-Rombouts en van de Commanderij van Pitsemburg te Mechelen nabij de Ham gevestigd. Zij bewoonden o.a. de parochies Meise, Grimbergen en Londerzeel. Verschillende takken zwermden uit in de streek van Klein– of Smal-Brabant, ondermeer in de parochies van Puurs, Hingene, Malderen, Liezele, Buggenhout, Lippelo, Bornem, Willebroek.

De gegevens werden verzameld met medewerking van Andries Caluwaerts (+) (tak Gent), Jan Caluwaerts (tak Malderen-Herent; Nederokkerzeel), afstammelingen van de familie Caluwaerts – Van der Plas en Linda Caluwaerts (tak Malderen).