Tak Hasselt 1850 – Carolus Caluwaerts

Carolus Maria Hyacinthus Caluwaerts nam op 20-jarige ouderdom vrijwillig dienst bij het korps der Pauselijke Zoeaven. Hij tekende voorlopig in te Brussel onder het nummer 749 en werd te Rome ingelijfd op 3 februari 1866.

Hij ontving een wervingspremie van 30 romeinse scudo 161,40 fr.) die diende voor de kleding en de uitrusting.

Op 17 februari 1867 werd hij Zoeaaf Iste klas. In oktober was hij samen met zijn broer Gummaar Edmond te Rome gelegerd in de Serristorikazerne. Onder het bevel van generaal Kanzler streed hij op 3 november te Mentana tegen de Garibaldisten. Drie dagen later trok hij met zijn wapenmakkers triomfantelijk door de straten van Rome en werd er door een geestdriftige bevolking warm toegejuicht Hij werd op 21 november tot korporaal bevorderd en door Z.H. Paus Pius IX vereerd met het Kruis van Mentana en de Bene Merente-medaille. Na een dienstverbintenis van twee jaar werd bij op 16 februari 1868 eervol ontslagen. Omstreeks 1873 was bij te Hasselt werkzaam als geneverstoker. Enkele jaren later verkoos hij het beroep van bakker en vestigde zich op de Demerstraat nr. 65, waar hij naast een bakkerij ook nog een slagerij en herberg hield.

De gegevens uit deze tak werden mede verzameld met de medewerking van Guido Caluwaerts uit Hasselt.

Aangemelde bezoekers vinden hier een link naar zijn afstammelingen.