Tak Schaarbeek 1910 – Hyacinthus Caluwaerts

Hyacinthus Josephus Caluwaerts liep Atheneum te Hasselt en leerde daarna de bakkersstiel bij zijn peter op de Demerstraat.

In 1910 werd hij naar Brussel gelokt waar de wereldtentoonstelling nieuwe werkgelegenheden bood.

Hij nam dienst bij de Maatschappij der Brusselse Tramwegen. Na 42 jaar dienst als stelplaatsbediende te Schaarbeek werd hij in 1952 op pensioen gesteld, vereremerkt met de Gouden medaille van de Kroonorde. Zijn vrije tijd besteedde hij aan het verzamelen van postzegels en hij was voorzitter van de Filatelieclub van de Trammannen te Brussel.

Hij vestigde zich met zijn gezin achtereenvolgens te Schaarbeek (1910) en Evere (1931).

Zijn zoon Roger. E. F. Caluwaerts was de auteur van onze familiegeschiedenis.

Aangemelde bezoekers vinden hier een link naar zijn afstammelingen.