Tak Heist-op-den-Berg – Guilielmus Caluwaert

Over de familie CALUWAERT uit Heist-op-den-Berg en omgeving werd in 1951 door Lodewijk Liekens (Lodewijk Liekens, Heistse geschiedschrijver. ° te Pijpelheide – Booischot 1867, + te Heist- op-den-Berg 1956) voor zijn vriend en geestverwant Philimond Caluwaert een fragmentarische en onuitgegeven stamboom samengesteld, die we als basis voor verdere aanvulling dankbaar hebben gebruikt. Het handschrift werd ons ter hand gesteld door Maurice Caluwaert, brouwer te Heist-op-den-Berg (1909-1984).

In zijn inleiding schreef L. Liekens het volgende:

“Nog geen twee eeuwen is het geleden dat de eerste Caluwaert zich in onze gemeente gevestigd heeft. Maar algauw hadden zich zijn nakomelingen vermenigvuldigd, zich weten in te burgeren en te mengen in het leven van ons volk; zo onder het oude als onder het nieuw regiem, want zij bekleedden veel voorname posten in het maatschappelijk leven, als daar zijn: notarissen, geneesheren, advokaten, rechters, deurwaarders, burgemeesters en schepenen; ook nijveraars, molenaars, brouwers, kleermakers, diamantslijpers en zo meer. Ook nog leverde de familie haar soldaten aan het vaderland. Was er al een afvallige, anderen vielen op het veld van eer of betaalden hun tol als politieke gevangene.

HEIST-OP-DEN-BERG, een landbouwdorp in de Antwerpse Zuiderkempen, wordt beheerst door de “Berg”, een tertiaire Diestiaanse heuvel 50m boven de zeespiegel. Op deze heuvel werd in de 14de-15de eeuw de gotische driebeukige Sint-Lambertuskerk met kruisbeuk en koor, in witte zandsteen gebouwd. Op het kerkplein diende de herberg “De Zwaan” als zetel van de schepenbank. Op de berghelling langs de koorzijde van de kerk hadden de heren en voogden van Heist hun residentie.

Vóór de Franse Revolutie maakte Heist onder de benaming “Het Land en de Vrijheid van Heyst” het zestiende deel uit van de heerlijkheid Mechelen en genoot grote voorrechten.

Talrijke hoven o.a. het Hof van Priemen (16de eeuw), het Prinsenhof (16de eeuw) getuigen van oude leenhoven. De erfvoogdij van Heist omvatte een leenhof met 73 vazallen.

Sinds 1977 is Heist-op-den-Berg een fusiegemeente met Booischot, Hallaar, Itegem, Schriek en Wiekevorst als deelgemeenten.

Stamvader van deze tak is Guilielmus Caluwaert, zoon van Petrus en Maria Langpaep (zie tak Tervuren-Wezembeek).

Aangemelde bezoekers vinden hier een link naar zijn afstammelingen.