Mechelen tak A 1223-1550

De oudste naamdragers waren nauw betrokken bij de bloeiende lakennijverheid die in de Middeleeuwen onze gewesten een onbegrensde welvaart bracht. Het is dan ook in de bedrijvige handels- en ruilcentra van deze Europese wolmarkt dat we de eerste sporen van onze naamdragers vinden.
Zo kochten de eerste voorouders wol in Engeland op voor de bevoorrading van de Mechelse wolmarkt, die toen meer dan de helft van de uitvoer naar Brabant voor haar rekening nam.

Stamvader van deze tak is Aarnoud Calewaert.

Aangemelde bezoekers vinden hier een link naar zijn afstammelingen.