Tak Puurs-Hingene-Gent – Jan Caluwaerts

Voorvader van deze tak is Jan Caluwaerts, die te Lippolo verbleef.

Afstammelingen vestigden zich o.a. te Puurs, Hingene en Gent.

Op 5 november 1820 vestigde Egidius Caluwaerts zich met zijn gezin te Gent, waar de textielindustrie na de crisisjaren van de eeuwwisseling weer opbloeide en waarvoor nieuwe fabrieken dienden gebouwd te worden. Ook voor het bouwen van nieuwe werkhuizen en stedelijke beluiken werd beroep gedaan op bekwame metselaars.

Aangemelde bezoekers vinden hier een link naar zijn afstammelingen.